Endringslogg

13.10.2018

Vi har nå migrert vekk fra Cloudflare sin løsning og benytter kun Github. Dette betyr at sertifikatet har blitt oppdatert.

23.09.2019

Oppdatert VPN oversikten, fjernet noen VPN leverandører. Små oppdateringer til teksten på enkelte sider.

31.02.2020

Oppdatert VPN oversikten, planlegging til ny løsning.